Aj my to zvládneme ....

22.09.2012 22:35

V klubovni Spojenej školy sa 12.septembra 2012 sa uskutočnili integrované tvorivé dielne. Deti ŠKD sa po prvý krát stretli s telesne postihnutými deťmi z Občianskeho združenia KAMIL. Spoločne zdobili sadrové magnetky a vyskúšali si svoju šikovnosť pri napĺňaní dekoratívnej fľaše farebnou soľou. Okrem krásnych výrobkov si deti odniesli domov aj životné skúsenosti , obohatené o nové vzťahy a priateľstvá.

—————

Späť