Info o poplatku

08.08.2012 11:01

Poplatok za ŠKD je 1,99 € na mesiac. Platí sa poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom cez Internet banking. Spravidla sa platí za obdobie september - december a obdobie január - jún.

—————

Späť