Prevádzka ŠKD do 14,00 hod.

26.03.2013 19:48

Dňa 27.03.2013 bude z prevádzka našho klubu skrátená do 14,00 hod.

—————

Späť