Slávnostný zápis deti do ŠKD v školskom roku 2012/2013 - 3.09.2012

20.07.2012 14:01

Ak dieťa odchádza samé domov bez doprovodu rodiča alebo staršieho súrodenca, musí mať na lístku napísaný dátum a hodinu odchodu potvrdený podpisom rodiča.

vzor:

Odchod dietata_zo_SKD (22 kB)

 

—————

Späť