Uložte si nové telefónne číslo do ŠKD

05.03.2013 21:04

Vážení rodičia,
zmenu v dochádzke a spôsobe odchodu dieťaťa zo ŠKD môžete vychovávateľke oznámiť aj SMS  správou na telefónne číslo  0911 750 319.

—————

Späť