Kamerový systém

18.01.2013 21:06
 

Oznamujeme rodičom, že od  2. 01. 2013 je objekt  ŠKD  zabezpečený  kamerovým  systémom /chodba a trampolína/ z dôvodu  ochrany zdravia našich deti a majetku školy. Srdečná vďaka za sponzorské obstaranie  a namontovanie bezpečnostného zariadenia patrí rodičom Filipa Vygodu.

—————

Späť