Vážení rodičia,

v tomto školskom roku sme sa rozhodli prezentovať našu činnosť aj takouto formou. Na tejto stránke sa budete môcť dozvedieť všetky aktuality a zaujímavosti zo života nášho školského klubu.

Pod odborným dozorom vychovávateliek Vaše deti relaxujú a rozvíjajú si svoje záujmové zručnosti:

  • na oddych využívame herňu, kde majú deti rôzne spoločenské a stolové hry, hračky, stavebnice
  • na rekreačnú a záujmovú činnosť ŠKD máme k dispozícii školský dvor, môžeme využívať multifunkčné ihrisko, telocvičňu, cvičnú kuchynku a počítačovú miestnosť
  • v rámci prípravy na vyučovanie upevňujeme učivo prostredníctvom didaktických hier. Po dohode s rodičmi si deti píšu aj domáce úlohy.

 


Oznamy

Grilovanie

16.10.2012 18:53
Dňa 17.10.2012 o 14,00 hod. budeme grilovať. Deti si môžu doniesť špekáčik, klobásku...., ktoré si ráno môžu odložiť do školskej chladničky. Dobrou pochúťkou je aj opečený zemiačik. Prosíme zemiak predvariť šupke.

—————

Olovrant

02.10.2012 18:45
V piatok 5.10.2012 dostanú deti na obed suchú stravu /bagetu/, odporúčame pridať sýtejší olovrant.

—————

Info o poplatku

08.08.2012 11:01
Poplatok za ŠKD je 1,99 € na mesiac. Platí sa poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom cez Internet banking. Spravidla sa platí za obdobie september - december a obdobie január - jún.

—————

Slávnostný zápis deti do ŠKD v školskom roku 2012/2013 - 3.09.2012

20.07.2012 14:01
Ak dieťa odchádza samé domov bez doprovodu rodiča alebo staršieho súrodenca, musí mať na lístku napísaný dátum a hodinu odchodu potvrdený podpisom rodiča. vzor: Odchod dietata_zo_SKD (22 kB)  

—————