Vážení rodičia,

v tomto školskom roku sme sa rozhodli prezentovať našu činnosť aj takouto formou. Na tejto stránke sa budete môcť dozvedieť všetky aktuality a zaujímavosti zo života nášho školského klubu.

Pod odborným dozorom vychovávateliek Vaše deti relaxujú a rozvíjajú si svoje záujmové zručnosti:

  • na oddych využívame herňu, kde majú deti rôzne spoločenské a stolové hry, hračky, stavebnice
  • na rekreačnú a záujmovú činnosť ŠKD máme k dispozícii školský dvor, môžeme využívať multifunkčné ihrisko, telocvičňu, cvičnú kuchynku a počítačovú miestnosť
  • v rámci prípravy na vyučovanie upevňujeme učivo prostredníctvom didaktických hier. Po dohode s rodičmi si deti píšu aj domáce úlohy.

 


Oznamy

Predbežná prihláška dieťaťa do ŠKD v šk. roku 2013/2014

04.06.2013 14:42
Vyplnenú návratku prosíme vrátiť do 14.06.2013 Predbežná prihláška do ŠKD.doc (71168)

—————

Pozvánka na program ku Dňu matiek

04.05.2013 19:49
pozvanka_den matiek_farebne.pdf (166,9 kB)

—————

Výchovný koncert

15.04.2013 19:51
Dňa 17. apríla 2013 sa deti ŠKD zúčastnia v čase od 13,00 hod. do 15.00 hod. Výchovného koncertu v priestoroch ZUŠ vo Svidníku. Vstupné zdarma.

—————

Prevádzka ŠKD do 14,00 hod.

26.03.2013 19:48
Dňa 27.03.2013 bude z prevádzka našho klubu skrátená do 14,00 hod.

—————

Uložte si nové telefónne číslo do ŠKD

05.03.2013 21:04
Vážení rodičia, zmenu v dochádzke a spôsobe odchodu dieťaťa zo ŠKD môžete vychovávateľke oznámiť aj SMS  správou na telefónne číslo  0911 750 319.

—————

Kamerový systém

18.01.2013 21:06
  Oznamujeme rodičom, že od  2. 01. 2013 je objekt  ŠKD  zabezpečený  kamerovým  systémom /chodba a trampolína/ z dôvodu  ochrany zdravia našich deti a majetku školy. Srdečná vďaka za sponzorské obstaranie  a namontovanie bezpečnostného...

—————

Vianočná besiedka

16.12.2012 20:26
21.12.2012 pripravujeme v dopoludňajšich hodinách školskú vianočnú besiedku.

—————

Vianočné tvorivé dielne

10.12.2012 21:17
Všetky zručné a šikovné deti a ich blízkych pozývame na integrované tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnia štvrtok t.j. 13.12.2012 o 14,00 hod.

—————

Mikuláš

03.12.2012 21:50
6.12.2012 si môžete svoje deti vyzdvihnuť medzi 15,00 hod.- 16,00 hod. na pešej zóne mesta Svidník.

—————

Termíny školských prázdnin

21.10.2012 08:28
Prázdniny.rtf (2,1 MB)

—————